Διοίκηση

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, που συγκροτήθηκε μετά τις αρχαιρεσίες της 24ης Σεπτεμβρίου 2017.

Κότσης Φίλιππος Πρόεδρος
Πολέμης Ανδρέας Α’ Αντιπρόεδρος
Παρδακίδης Γεώργιος Β’ Αντιπρόεδρος
Καραθάνος Χαράλαμπος Γενικός Γραμματέας
Γαλάνη Τζάτζου Ευγενία Αναπληρωματική Γενική Γραμματέας
Παπαθεοδώρου Θωμάς Ταμίας
Πανταζόπουλος Γεώργιος Γενικός Αρχηγός
Αναστασόπουλος Νικόλαος Μέλος
Βασιλάρας Παναγιώτης Μέλος
Λιγνός Ιωακείμ Μέλος
Παυλίδη Ντρε Γεωργία Μέλος
Σπυροπούλου Γεωργία Μέλος
Τσαγκιώτης Εμμανουήλ Μέλος