ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
17:00 – 17:30 17:30 – 18:00 17:00 – 17:30 17:30 – 18:00 17:00 – 17:30 09:30 – 10:00
19:00 – 19:30 18:00 – 18:30 19:00 – 19:30 18:00 – 18:30 19:00 – 19:30 10:00 – 10:30
19:30 – 20:00 18:30 – 19:00 19:30 – 20:00 18:30 – 19:00 19:30 – 20:00 10:30 – 11:00

*3 φορές την εβδομάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 17:30 – 18:00 16:30 – 17:00 11:00 – 12:00
17:30 – 18:00 17:00 – 17:30 17:30 – 18:00 18:00 – 18:30 17:30 – 18:00
18:00 – 18:30 17:30 – 18:00 18:00 – 18:30 18:30 – 19:00 18:00 – 18:30

*4 φορές την εβδομάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
16:30 – 17:10 16:30 – 17:10 16:30 – 17:10 16:30 – 17:10 16:30 – 17:10 10:30 – 11:15
17:10 – 17:50 17:10 – 17:50 17:10 – 17:50 17:10 – 17:50 17:10 – 17:50 11:15 – 12:00
18:30 – 19:00 18:00 – 18:30 18:30 – 19:00 18:00 – 18:30 18:30 – 19:00

*καθημερινά

ΕΠΙΛΕΚΤΑ (ΤΜΗΜΑ 1)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
17:10 – 17:50 17:10 – 17:50 17:10 – 17:50 17:10 – 17:50 17:10 – 17:50 09:30 – 10:30

*καθημερινά

ΕΠΙΛΕΚΤΑ (ΤΜΗΜΑ 2)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
17:50 – 18:30 17:50 – 18:30 17:50 – 18:30 17:50 – 18:30 17:10 – 17:50 09:30 – 10:30

*καθημερινά

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
19:20 – 20:45 19:20 – 20:45 19:20 – 20:45 19:20 – 20:45 19:20 – 20:45 09:00 – 10:30

*καθημερινά

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (+12 ΕΤΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
06:00 – 07:30 06:00 – 07:30 06:00 – 07:30 07:30 – 10:00
18:30 – 20:45 18:30 – 20:45 18:30 – 20:45 18:30 – 20:45 18:30 – 20:45

*διπλές προπονήσεις