ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

                                 ΤΕΧΝΙΚΟ TEAM   
                                ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   
                     ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ