Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, που συγκροτήθηκε μετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Πρόεδρος)
ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος Α’)
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ (Αντιπρόεδρος Β’)
ΚΟΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Γενικός Γραμματέας)
ΣΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας)
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Γενικός Αρχηγός)
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ταμίας)
ΠΑΥΛΙΔΗ-ΝΤΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ (Μέλος)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Μέλος)
ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Μέλος)
ΤΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Μέλος)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Μέλος)
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (Μέλος)
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Αναπληρωματικό Μέλος)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικός Μέλος)