Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Σ. Περιστερίου της Δευτέρας 29/5, αποφασίστηκαν τα εξής:

  1. Έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Γενικού Εφόρου Υδατοσφαίρισης κου Γιάννη Φέγγου.
  2. Δεν έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Εφόρων Υδατοσφαίρισης Βασίλη Λόη και Μπάμπη Παπασπηλίου.
  3. Ορίστηκε ως Γενικός Έφορος Υδατοσφαίρισης σε αντικατάσταση του κου Γιάννη Φέγγου, ο κος Κώστας Ζωγράφος.
Η Διοίκηση του Γ.Σ. Περιστερίου