ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μελών του Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του Συλλόγου – άρθρο 18§2,3 -, το Δ.Σ. με την απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή του την 6/6/2016, καλεί όλα τα μέλη του, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1. Υποβολή και έγκριση των Διοικητικών Πεπραγμένων της περιόδου 1/6/2015 έως 31/12/2015 και 1/1/2016-31/5/2016.

2. Υποβολή και έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού της, περιόδου 1/6/2015 έως 31/12/2015 και 1/1/2016-31/5/2016, καθώς και οικονομικού προϋπολογισμού της περιόδου 1/6/2016 έως 31/12/2016 και 1/1/2017-31/12/2017.

 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 17/6/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Περιστερίου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» (Τζων Κέννεντυ και Γιαννιτσών). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημερομηνία στον ίδιο χώρο και ώρα 20:00.

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   ΚΟΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                                                             ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ