3 Γιώργος Τοράκης

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Αμυντικός
Ομάδα