2 Μιχάλης Καζάζης

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Αμυντικός
Ομάδα