Αγαπητά Μέλη / Αγαπητοί φίλοι,

Το Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου προσκαλεί όλα τα τακτικά Μέλη στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00, στο αμφιθέατρο του νέου δημαρχείου Περιστερίου, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:

 

  1. Υποβολή και έγκριση των Διοικητικών Πεπραγμένων της περιόδου 2022-2023.
  2. Υποβολή και έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού της περιόδου 2022-2023 καθώς και του Οικονομικού Προϋπολογισμού της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής του διενεργηθέντος ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου της περιόδου 2022-2023.
  4. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε οικονομική και διοικητική ευθύνη για τη διαχειριστική περίοδο 2022-2023.
  5. Τροποποίηση καταστατικού του σωματείου
  6. Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 19:30, στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας, ειδικής προς τούτο, πρόσκλησης.

Παρακαλούμε για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής μελών (20€) σε :

 

  1. IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EUROBANK :

GR8202602090000550200109766  (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)

  1. Γραμματεία , κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Ανδρέας Παπανδρέου»
  2. Γενική Συνέλευση , αμφιθέατρο δημαρχείου Περιστερίου

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γ. Γραμματέας

 

 

Παρδακίδης Κ. Γεώργιος                                                Παυλίδη Γεωργία