Συγκροτήθηκε με τη νέα σύνθεσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου:

 • Παρδακίδης Γεώργιος, Πρόεδρος
 • Πανώριος Βασίλειος, Αντιπρόεδρος Α’
 • Παπαθεοδώρου Θωμάς, Αντιπρόεδρος Β’
 • Μουστάκης Εμμανουήλ, Γενικός Γραμματέας
 • Σαντής Δημήτριος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
 • Βασιλάρας Παναγιώτης, Ταμίας
 • Πανταζόπουλος Γεώργιος, Γενικός Αρχηγός
 • Αντωνιου Αντωνιου, Μέλος
 • Κότσης Φίλιππος, Μέλος
 • Παυλίδη Ντρε Γεωργία, Μέλος
 • Σπυροπούλου Γεωργία, Μέλος
 • Τζαμουράνης Ηλίας, Μέλος
 • Τσαγκιώτης Εμμανουήλ, Μέλος