Πρόσκληση επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου (Γ.Σ.Π)»
Πρόσκληση επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου (Γ.Σ.Π)»