ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μελών του Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

            Δυνάμει της από την 4 Απριλίου 2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τα μέλη του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Τζ. Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 22/4/2018 και ώρα 09.00 επί της άνω διεύθυνσης  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης : «Απόφαση περί σύστασης Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας δια της μετατροπής του ερασιτεχνικού τμήματος καλαθοσφαίρισης του Σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 22/4/2018 στον ίδιο τόπο  και ώρα 10.00.