Της Προσωρινής Επιτροπής (προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο) της Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρίας με την Επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και  με το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ»

H Προσωρινή Επιτροπή (Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο) της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με  το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ» καλεί τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, να ασκήσουν εντός (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας το δικαίωμα συμμετοχής στη κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των 240.000 ευρώ διαιρούμενο σε 24.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστης. 

Τα μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου και μέχρι του ποσού των 216.000 ευρώ και των 21.600 μετοχών κατά ανώτατο όριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, καλούνται να καταβάλλουν στο με αρ. GR2402600090000820201533819 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS» το ποσόν που αντιστοιχεί στις μετοχές που επιθυμούν να αποκτήσουν με την αιτιολογία “ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ – ΑΦΜ ΜΕΤΟΧΟΥ, συμμετοχή σε Μ.Κ. της Κ.Α.Ε. με την Επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ» .

Περιστέρι, 27-08-2018

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 64

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)